berichten
Berichten


In de Bonifatiuskapel in Dokkum maakte ik altaarkleden geïnspireerd door een gedicht van Titus Brandsma, de stichter van de kapel. Het werden altaarkleden van gescheurde katoenen lakens met aan de voorkant een rand van roestig prikkeldraad. ik bekleedde die met witte voddenpulp. Hiermee wilde ik de transformatie van zijn lijden uitdrukken zoals ik dat lees in onderstaand gedicht. Zijn worsteling met het lijden en dat uiteindelijk kunnen aanvaarden. 


Het leed

Het leed kwam telkens op mij aan

Onmogelijk om het af te weren

Met geen tranen te bezweren

‘k Had het anders lang gedaan.


Toen ging het boven op mij staan

Tot ik stil lag zonder weren

Duldend, wachtend moest ik leren

En toen eerst is het heengegaan.


Dat is nu al een poos geleên

Ik zie het nu van verre nog

En ik begrijp niet, waarom toch

Ik toen zo leed met veel geween.


Titus Brandsma, kamp Amersfoort,  1942Plaats: Bonifatiuskapel, Bronlaan 12 in Dokkum.  

Datum: t/m 15 september dagelijks van 14.00 - 17.00 uur. 

De toegang is gratis.

Ziltepad 2023

In de kerk van Oostrum is in september en oktober dagelijks de installatie Lege kerkboekjes te zien. Op de kerkbanken liggen witte boekjes van zelfgemaakt papier. Boekjes zonder tekst. Ze zijn een uitnodiging om stil te staan. Misschien even in een bank te gaan zitten. De leegte van de boekjes dragen de mogelijkheid in zich voor iets nieuws, nieuwe gedachten. 

Het kunstwerk is ook een oproep om waakzaam te zijn dat stille plekken niet verloren gaan in deze tijd van drukte en efficiëntie.


Plaats: kerk van Oostrum, Terpleane 11.

Wanneer: dagelijks in de maanden september en oktober van 9.30 - 19.00 uur

Toegang is gratis.